Financial Activities 2007

RECEIPTS : $
Tiền còn lại cuối năm 2006 của cả checking và saving:   12993.12
Tiền các ân nhân và hội viên đóng góp trong năm 2007   157431.69
Tiền lời trong bank saving:   393.55
Tổng cộng tiền thu của ân nhân và tiền lời nhà bank   170718.36
Tài sản hội gồm: 1computer, 1 copy, 1 máy chiếu phim, 10 ngàn bao thư, 500 dvd người cùi,
EXPENDITURES :
Lệ phí bảo quản của bank saving 50.00
Checks return 24.50
Lệ phí của checking 45.00
Item deposit  329.25
Deposit correction 373.61
Chuyển tiền cho thương phế binh (ân nhân nhờ chuyển)  500.00
Tiền khai thuế và set up quick book 875.00
Mua máy copy  149.99
Mua computer 949.95
Chung tiền cho vé số trúng  2735.00
Tiền mua cánh gà trong ngày xổ số  46.00
Tiền quảng cáo trên tv và radio  4800.00
Giấy tờ thuế và license của Hội  320.00
Return check của ân nhân cho hội TERESA 60.00
In giấy tờ báo cáo và giấy tờ gởi cho ân nhân  781.00
Mua tem và gởi báo cáo cho ân nhân 2109.91
Mua mực và DVD 200.92
Hội viên chung sự qua đời(4 HV)  8160.00
Xin lễ cho các Hv qua đời 180.00
Mua vé máy bay 2 lần về VN thăm người cùi  2010.00
Gởi tiền cho các em mồ côi ăn tết 680.00
Lệ phí chuyển tiền về VN 180.00
Gởi tiền về Việt Nam 96500.00
Tổng cộng tiền chi tieu là  122060.13
Trả nợ cho Kim Dung hội mượn 2/27/07(check #1033) 11000.00
Tổng cộng  133060.13
Tiền gởi về Việt Nam chi tiêu:
1- Mua áo ấm, dầu xanh, và sữa cho 2007 10000.00
2- Kim Dung về VN đi thăm người cùi  20000.00
3- Mua gạo cho người khuyết tật 26500.00
4- Mua dụng cu y khoa SARA Thanh Hoá/td> 10000.00
5- Mua áo ấm, mền, mùng chuẩn bị cho 2008  10000.00
6- Làm lối ra đường chính cho bx và bù lỗ cho bx SARA Đạo Ngạn 20000.00
Tiền còn lại trong checking và saving năm 2007 là: 
$688.20 + $36,970.03 =$37,658.23