Slide 1

Vũ Kim Dung đang thăm hỏi và an ủi người cùi bệnh phong tại một trại cùi miền bắc Việt Nam.

Slide 2

Linh mục John Kerns đang phát quà của hội SARA cho bệnh nhân cùi liệt giường.

Slide 3

Linh mục Hoàng Thái Bình hướng dẫn các bà cụ bị phong cùi tới hội trường lớn để nhận quà.

Slide 4

Các trẻ mồ côi nương tựa lẫn nhau.

Slide 5

Sơ Mây đang chơi với các em mồ côi bị tật bẩm sinh.

Slide 6

Phòng khám đa khoa SARA được Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Bắc Ninh điều hành.

Slide 7

Bên trong phòng khám đa khoa của SARA ở Bắc Ninh.

Slide 8

Hội từ thiện SARA đang tham quan phòng khám tại Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.

Slide 9

Hội từ thiện SARA chu cấp dụng cụ cho phòng khám tại Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.

Slide 10

Hội từ thiện SARA cũng chu cấp dụng cụ cho phòng khám tại Dòng Mến Thánh Giá Huế.

Slide 11

Mỗi người nhận đươc một phần quà trước khi khám bệnh tại phòng khám Dòng Mến Thánh Giá Huế.

Slide 12

Hội từ thiện SARA mang dịch vụ y đến cho những người sống ở những nơi hẻo lánh.

Slide 13

Y tá kiểm tra huyết áp của bệnh nhân trước khi gặp bác sĩ.

Slide 14

Hội từ thiện đang phân phát thực phẩm và vật dụng cho đồng bào ở trại cùi Quỳnh Lập.

Slide 15

Linh mục John Kerns đang trò chuyện với dân làng tại Quỳnh Lập.

Slide 16

Hội từ thiện SARA đang phân phát vật dụng cho đồng bào tại Thanh Dạ.

Slide 17

Những người thiện nguyện cùng với hội SARA đang phân phát vật dụng tại làng dân tộc thiểu số ở Kom Tum.

Slide 18

Những người thiện nguyện cùng với hội SARA đang phân phát vật dụng tại làng dân tộc thiểu số khác ở Kom Tum.